Prehľad tradičných zvykov počas jednotlivých dní Veľkonočných sviatkov

Veľká noc je najstarším a jedným z najvýznamnejších sviatkov kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení, pripadá však na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca po 21. marci.

Back to Top