Domašínsky meander – Slovenskú riečnu perlu strážia dva hrady

Ak ste už cestovali trasou popod hrad Strečno (v smere Žilina – Martin prípadne naopak), určite neunikla vašej pozornosti rieka Váh. Tá sa popod skalným bralom kľukatí a vytvára nádherné oblúky tohto vodného toku. Odborne sa táto činnosť rieky nazýva meandrovanie. Je to zarezávanie vodného toku do doliny, spôsobené jej vychýleným z priamej trasy.

Back to Top