Najstrašidelnejšie miesta sveta: Kde sa vám vlasy postavia dupkom od hrôzy?

Želali by ste si prechádzku medzi náhrobkami porastenými brečtanom? Alebo snáď návštevu bývalého sanatória, ktoré je vraj najdesivejšou budovou planéty? Prípadne exkurziu po bizarnom dome, kde dvere vedú do ničoty? Miesta, ktoré nájdete v článku, sú naozaj desivé. A možno práve preto tak obľúbené medzi turistami. Neznámo a tajomno totiž človeka desí, ale láka zároveň.

Back to Top