Slovenský turizmus upadá – Slovensko je na chvoste celej Európy

Napriek stúpajúcemu trendu v celej Európe, Slovensko si tento rok v oblasti turizmu značne pohoršilo. Počet turistov nie len že klesol, ale dostal sa do záporných čísiel. V rámci EÚ sme tak padli na úplný spodok. V tomto roku k nám prišlo o 13,8% menej turistov ako v roku 2013. Slovenské turistické oblasti to pocítili a ešte len pocítia.

Back to Top