Exkluzívne ubytovanie pre cestujúcich na letiskách. 9 hodinový hotel

Slovo hotel sa dá použiť pri rôznych druhoch ubytovania. Máme hostely, botely, motely, aj psie hotely, hodinové hotely a teraz prišiel na svet ďalší koncept. Takzvaný 9 hodinový hotel, ktorý vás prichýli presne na 9 hodín. V rámci nich sa osprchujete, zabavíte aj vyspíte. Takto to funguje na japonskom letisku a možno sa tento trend dostane aj k nám.

Back to Top