Čo z nás spraví najšťastnejšiu krajinu sveta? Čokoláda, hory či more?

Každý rok vychádzajú mnohé objektívne aj subjektívne prehľady rôznych oblastí života. Obľúbenými sú tie, ktoré hovoria o kvalite života a tom, ako danú krajinu vidia jej občania. Podľa správy World Happiness Report, v preklade Svetová správa o šťastí, ktorá vyhodnocovala zárobky, životnú úroveň, zamestnanosť, duševné zdravie a stabilitu rodín sa v priečke najšťastnejších krajín dostali na popredné miesto tieto štáty.

Back to Top