Amazonka verzus Atlantik – Hore prúdom sa valí voda

Voda vždy tečie dolu prúdom a vedia to všetci. Taktiež vedia, že rieky tečú vždy do oceánu. Pomaly sa zbiehajú do jednej veľkej, ktorá vyústi do mora. Čo sa však stane ak je všetko naopak? Ak voda tečie hore prúdom? Ak z ústia putuje obrovská vlna priamo k prameňom?

Back to Top