TIP pre vás: Bratislavské mestské hradby sa opäť otvárajú

Po dlhých 14 rokov bola najkrajšia cesta na hrad z historického centra hlavného mesta uzavretá. Chátrajúce hradby nutne potrebovali renováciu a tak sa do nich pustilo občianske združenie Bratislavský okrášľovací spolok. V spolupráci s inými organizáciami dospeli k úspešnému koncu a ich výsledok budeme môcť vidieť my všetci už od tohto piatka.

Back to Top