Slovenský raj otvoria spolu so Švajčiarmi

O turistický rozvoj nášho malebného Slovenského raja sa zaslúžili sj Švajčiari. Spolu vytvorili nové Turisticko- informačné centrum, ktoré zodpovedá európskej úrovni a pomôže s propagáciou Slovenska.

Back to Top