Úžasné vodné mestá sveta

Niektoré mestá sveta sú vnútorne spojené s ich prístavmi, zátokami, pobrežiami, ich geografické umiestnenie tvaruje spôsob, akým sa rozvíjajú a ako ich obyvatelia komunikujú s mestskou krajinou a medzi sebou navzájom. Nasledujúcich päť miest kombinuje v sebe fantastické nábrežia s pomerne veľkými parkmi, vynikajúce reštaurácie a kultúrne pozoruhodnosti, ktoré z nich robia úžasné miesta na život, prácu a aj návštevu.

Back to Top